خدایا

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش

راه آسمان باز است، پر بکش

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می خواند؟

اگر هیچ کس نیست، خدا که هست

******************************

بخاطر بسپاریم که

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

آرام، بی صدا، همیشگی....

************************

زمان بندی خدا بی نظیر است، نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود کمی بردباری می طلبد و ایمان قلبی، اما ارزش انتظار را دارد....

 *****************

 خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم

در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم ها

تو خود با آرامشت، تلاطمم را تسکین باش!

/ 16 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ندا

این روزها همه آدم ها درد دارند درد پول درد عشق درد تنهایی این روزها چقدر یادمان می رود زندگی کنیم!

محمد موسوی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خاتون

سلام عزیزترین دوست من ... صبح بخیر . از دیدنت خوشحالم گرچه همیشه تو وجودم هستی[گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

خاتون

تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم &&& &&&_____________ ____&&&&&&________________ ___&&&*&&**___________________ _______**&&**________________ ____ _______**&&**______________________ ________**&&**______________________ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$__111111__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$

خاتون

خداوندا ... من اگر بدی کنم تو را بندگان خوب بسیار است ولی اگر تو یاریم نکنی مرا خدایی دیگر کجاست ؟؟؟؟[گل][گل][گل][گل]

علی

وجودمان گاهی چه گرم میشود...... به یک " دلخوشی کوچک " به یک " هستم " به یک " کجایی " به یک " خوبی " سلام دوست من هزاران هزار شادی نصیبت

محمد موسوی

تو خودت گلی.................[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل های کاغذی

گاه برای ساختن بایدویران کرد، گاه برای داشتن باید گذشت گاه در اوج تمنا باید نخواست.