شاد بودن هنر است
شاد کردن هنری والاتر
گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندیِ ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

/ 2 نظر / 21 بازدید
علی

تو را بر با ل شعرم می نشانم تو را تا کهکشان ها می کشانم تو را در مرمرین ملک ملائک به زرین قـصر کیوان می رسانم[گل]

علی

تو را بر با ل شعرم می نشانم تو را تا کهکشان ها می کشانم تو را در مرمرین ملک ملائک به زرین قـصر کیوان می رسانم