/ 1 نظر / 19 بازدید
shoayb

سلام ساعت 3 شب بود که صدای تلفن ، پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود.پسر با عصبانیت گفت : چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت:35سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی ! فقط میخواستم بگویم تولدت مبارک